Välkommen

Barn-kraft är en sida som riktar sig till  dig som Barnskötare eller Förskollärare eller som Förskola i Sverige.  Det kan också vara du som vill få en grundutbildning i Barnet och bilden för att arbeta med skapande verksamhet med barn utanför förskolan. Du bejakar det kreativa barnet och jag vill ge dig  en möjlighet att få ta del av Reggio Emilias filosofi i en utbildning samt workshops i ateljéarbete för att få mer kunskap om material och ny inspiration att ta med direkt i arbetet med barnen.

Utbildningen och workshopen är avpassad för den nya läroplanen för dig som arbetar i förskolan  med inriktning mot att arbeta med digitala medier i ateljéarbetet. Det finns även en workshop som stödjer högläsning och att utveckla språket hos barnen. Hela tiden med Reggio Emilias stora respekt för det kompetenta barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Snart kommer mer information om spännande föreläsning i Luleå våren 2019. Utbildningen  "Projekt och ateljearbete med ett Reggio Emiliafilosofiskt synsätt finns att söka from 2019 med start v 37 2019 

Under maj kommer också en första gratis videosession som en present och smakprov. Maila för att boka den.

 

 

Annika Månstråle Jönsson 

Barnavårdslärare, Pedagogista

&

Konstnär