Föreläsningar

Jag kan komma ut på förskolan eller om ni vill komma till annan miljö under studiedagar går det också bra att ordna. Föreläsningarn innehåller tankeväckande och diskussionsvänliga ideer för att med nya glasögon kunna se på sitt arbete och barnen.  Hur viktiga är vi vuxna och den kultur som finns runt barnen. Det är i mötet med andra som tankarna blir till kunskap  för de små barnen men även för oss vuxna.  Hur kan vi skapa miljöer där barn kan utveckla sin empati, kreativitet och självkänsla. Hur kan vi tillsammans skapa förundran och nyfikenhet? 

Grunderna i Reggio Emilias filosofi , Filosofi /barnsyn i  Reggio Emilia, Pedagogisk dokumentation

Miljön som den tredje pedagogenBarnet och bilden, Ateljearbete, Att arbeta med sagan,

Förstå med kroppen - barns erfarenhet som grund för allt lärande

 

                                                     

 

 

 

 

Varje förläsning i den här serien är ca 1 1/2 timme 

 

Maila för en offert