Den svenska förskolan har en bra historisk grund i att arbeta med Teman och Projekt med barnen. Hur hittar man ett sätt att följa ett flöde där barn, material och personal tillsammans upptäcker världen? 

Jag börjar med att bena upp begreppen TEMA och PROJEKT utifrån ett sätt att se på det. För dig som är ny eller under utbildning kan det vara bra att fundera på hur du ser på det. Du som arbetat länge kan fundera vidare på vilka dins styrkor osch svagheter är i projektarbetet. Vi är olika individer och en del är igångsättaren av ett stort TEMA och ser helheten medan andra snappar upp de mindre projekten man kan arbeta med under en begränsad tid med barnen.

Här är en video med mina tankar runt begreppen TEMA och PROJEKT