En LEKMILJÖ är en miljö för lek där både utforskande och fantasi får rum. Det är en miljö där materialet och barnet utforskar varandra och finner igen varandra. Det är en plats där barnet finner ro och samtidigt utvecklas. En plats där lärandet sker. En plats där det finns nyfikenhet och förundran och en föränderlighet. 

Hur kan vi skapa en plats för lärandet? Där lärandet sker om och om igen. Pånytt varje dag i en ny form. Där sinnesupplevelserna skapar banor i kropp och hjärna och utveckling sker. 

 

 

En viktig fråga idag är hur vi kan skapa ett rum för ro och vila mitt i undersökande och lek

 

VILA, RO och ÅTERHÄMTNING

 

                         

Skapa en yta med dagsljus ljus som finns i växtlampor i en mysig miljö där barnen kan få ljus och lugn och ro