En AteljéMiljö är en plats där skapandet bor tillsammans med barnen, materialet och pedagogerna. Vad vill man att barnen ska få möta där?

Om man tänker på vad man vill att barnen ska uppnå för lärande kan man i det tänka sig vad man behöver för stationer i ateljen för att nå det. 

Vad är det för undersökande som barnen är i?

Vad intresserar sig barnen för?

Vad är barnen nyfikna på? 

Vilka miljöer och vilket material använder sig barnen av ?

Hur kan vi presentera materialet ?