En utbildning i  Reggio Emiliafilosofiskt synsätt

Här kommer en distans utbildning  med start ht 2019 som riktar sig till förskolepersonal barnskötare och förskollärare. Det kan också vara du som vill få en grundutbildning i Barnet och bilden för att arbeta med skapande verksamhet med barn utanför förskolan.Du kan som privatperson eller anställd läsa diplomeringskursen i grunderna i  Reggio Emilias filosofi som avslutas med ett eget projekt på din arbetsplats eller med en grupp barn på fritiden. Vi arbetar teoretiskt och praktiskt med Reggio Emilia och estetiska lärprocesser vid varje tillfälle. Min erfarenhet och utvärderingar från tidigare utbildningar är att kombinationen av teori och praktiskt arbete som man kan ta med sig direkt till barngruppen ger mest. 

Vi träffas på videokonferens via Zoom i föreläsningar samt manual med uppgifter att jobba med på egen hand och gärna i diskussion med dina kollegor eller hela arbetslaget. Det brukar upplevas som en omvälvande fantastisk resa att gå in i Reggio Emilias filosofi. 

 

"Our task is to 

help Children

Communicate

with the WORLD

using all their

potential STRENGTS

and Languages,

and to Overcome

             any OBSTACLE

                                         presented by our culture

Loris Malaguzzi

 

Utbildningen innehåller:

Reggio Emiliafilosofiskt synsätt

Mål: Att utifrån styrdokumentet för förskolan ge en reflekterad kunskapssyn och fördjupade kunskaper i barns lärande, barnsyn och förhållningssätt utifrån Reggio Emiliafilosofins grunder med mötet mellan vuxen och barn och barn och barn som en viktig del. 

Tematiskt arbetssätt / projektarbete

Mål: Att ge kunskap om ett tematiskt arbetssätt / projektarbete där pedagogens roll är att i samspel med barnet lyssna och ställa frågor utifrån barnets perspektiv och planera för samt genomföra  ett mindre projektarbete  på sin arbetsplats. Det kan vara ett redan befintligt projekt som ses med Reggio Emilia glasögon. 

Praktiskt arbete: Vi tillverkar samt lär känna självtorkande lera som material

 Arbeta med lekmiljöer

I Reggio Emilias filosofi arbetar man med stimulerande lekmiljöer som den tredje pedagogen. Vi jobbar teoretiskt och praktiskt med att undersöka, reflektera över och iordningställa lekmiljöer där vi kan få in kunskapandet och kreativiteten. 

Praktiskt arbete: Att skapa en lärmiljö med material 

Pedagogisk dokumentation

Mål: Att kunna reflektera över barns lärprocesser liksom det egna lärandet och ge redskap att synliggöra delar av denna kunskapsprocess i form av dokumentation.

Praktiskt arbete: VI  tittar på samt arbetar med naturmaterial  inne och ute till mandalas och ramar

Ateljéarbete

Mål: Att ge kunskaper om estetiska lärprocesser, materialet i ateljéarbete , den sinnliga och estetiska upplevelsen av bild och formskapande samt experimenterande och eget reflektionsarbete i mötet med de olika materialen i ateljén samt Arbete med det digitala rummet möjligheter

Praktiskt moment: Vi arbetar med olika färger, papper och målar med naturmaterial. 

 

Undervisning på distans

Vi möts varannan vecka den tid som passar arbetslaget online via zoom konferens vid 5 grundtillfällen med föreläsning, diskussioner och handledning samt ett praktiskt moment med syfte att få materailkännedom och inspiration utifrån ett hållbarhetstänk. Du kan såklart också boka in mig på plats i en uppstart /mittenmöte/avslutande träff eller det som passar verksamheten. VI kan sen individuellt anpassa fortsättning utifrån de behov som finns. 

Ni har lite litteraturstudier och spännande saker att ha med till barngruppen mellan våra träffar. Du kan själv välja när du gör dina studier och lämnar varannan vecka in dina redovisningar som du får feedback på. Du kan starta när du önskar och har sen en spännande utbildning där du direkt kan testa de praktiska momenten i ateljén på din förskola eller utanför om du är privatperson. 

 

Start  är möjlig från vecka 37 2019  på   den tid arbetslaget önskar med Zoom konferens och /eller påplats med mig. 

Begär offert för pris