Om mig 

Jag heter Annika Månstråle Jönsson och är Barnavårdslärare, Pedagogista samt konstnär och ser mig själv som en blandning mellan Pedagogista och Ateljerista. Jag har arbetat med utbildning och fortbildning  av förskolepersonal under mina  30 år som lärare. Jag har också arbetat med handledning av personal i processarbetet med barnen samt iordningställande av lokaler för att få det stöd man får av den som den tredje pedagogen. Jag har under en del år arbetat i Stockholm och Göteborg med fortbildning i Reggio Emilias filosofi och har även haft workshops i ateljéarbete också.

Jag blev hemvändare för 3 år sen och bor nu i Luleå och arbetar deltid med barnskötarutbildning på distans parallellt med mitt eget målande som konstnär och har på plats workshops i ateljéarbete i norrbotten samt Reggio Emilia utbildningen på distans för förskolor. Jag arbetar idag framförallt som lärare i Skapande verksamhet, Dramapedagogik, Pedagogiskt ledarskap och Bild för blivande barnskötare samt har i eget regi Kurser i Vedic art. 

Kreativitet och skapande verksamhet har hela mitt liv varit en stor passion och jag ser den stora glädjen att få med det digitala skapandet som redan finns som en stor del av Reggio Emilias tankar om barns sensoriska upplevelser som leder till hjärnans utveckling. 

Jag ser det konkreta skapandet med framförallt naturmaterial och spillmaterial som en grund i ateljéarbetet och det digitala som en spännande del som man kan plocka in och skapa magi i rummet. 

Jag har arbetat mycket med de små barnen och sinnesupplevelser och sett stora förändringar med lugnare barn i miljöer där man ändrat möblering och använt digitala projiceringar i valda delar. 

Idag arbetar jag med grundutbildning för barnskötare och brinner för att nå ut med ett förhållningssätt och en pedagogik som värnar om barnet.