Workshops i ateljéarbete

Nu startar Annika Jönsson barnavårdslärare, Pedagogista och konstnär en workshopserie med tre fristående tillfällen i praktiskt och teoretiskt ateljearbete för förskolepersonal  eller dig som vill arbeta med barnet och bilden utanför förskolan med Reggio Emilias filosofi som teoretisk grund. Du kan boka in studiedagar eller fristående tillfällen för arbetsgrupper eller göra den på distans med videoföreläsningar

Loris Malaguzzi var den som införde ateljeristan i förskolorna i Italien med en ide om det kompetenta barnet, det seende ögat och att jobba med multisensoriska upplevelser i lärandet. Vi ska nu utöka ateljearbetet med att få in det digitala rummets möjligheter att skapa magi.

 ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser.” 

                                                 Mål 

Att ge kunskaper om läroplanen och skapande verksamhet, estetiska lärprocesser, materialet i ateljen samt praktisk erfarenhet av olika metoder och tekniker i skapandematerial. Få möjlighet att experimentera samt reflektera i mötet med materialet i det digitala rummet

Kursledare

Ledare för workshops är Annika Jönsson, Barnavårdslärare, pedagogista och konstnär med 30 års erfarenhet av utbildning och fortbildning

Workshops

Att arbeta med små barn i ateljén 

Innehåll: Vi arbetar med olika stationer för att pröva att både tillverka och jobba med olika mat̊erial i ett ateljéarbete med fokus på små barn och sinnes upplevelser. Vi använder det digitala redskapet med musik och bilder för att skapa ett magiskt rum där allt kan hända. En teoretisk genomgång med fokus på små barn och multi sensoriska upplevelser samt tankar om hur man kan iordningställa en ateljé́ och material med små barn i fokus.

Att arbeta med plastiska material

Innehåll: Vi arbetar med olika stationer för att prova att både tillverka och jobba med olika material i ett ateljéarbete med fokus på lera och andra egentillverkade plastiska material. Vi tillverkar material som kan användas för barn i alla åldrar, experimenterar, reflekterar och njuter av helhetsupplevelsen i det digitala rummet med musik och skapande verksamhet. I denna workshop har vi också en teoretisk genomgång av estetiska lärprocesser, läroplanen och pedagogens förhållningssätt till barns skapande där vi tar in det digitala i ateljén

 Sagan i skapande verksamhet

Vi arbetar med sagan, språket och skapande verksamhet och tillverkar våra dockor, fingerdockor, enkla handdockor och figurer för de minsta där vi får möjlighet att använda språket på det sättet barn kan utveckla det, genom sina sinnen och fantasin. Du som pedagog kan både göra det med barnen sen eller använda din rekvisita som ett stöd i barns språkutveckling. Vi arbetar med gipsbindor, papier mache samt lufttorkande lera som material

 Kostnad:

Begär offert  Om det är en distans via zoomkonferens eller på plats för förskolepersonal . Förskolan  har i på platsutbildningen lokal, grundmaterial med färg, papper, penslar, saxar, lera och jag har med det som är extra utöver utifrån vald workshop. Jag är Egenanställd via Frilans finans som sköter fakturan och har full försäkring

Distans behöver du tillgång till material enligt materiallista och undervisningen bedrivs som onlinekonferens den tid arbetslaget önskar. Ni är förberedda med material och jag undervisar samt handleder. 

Tid: 17.00-21.00/workshop  eller överenskommelse

Plats: På er förskola eller var du vill om du gör de på distans

Gruppstorlek: Enligt överenskommelse Anmälan och förfrågningar:

Annika Jönsson 
Egenanställd via Frilans finans