Pedagogisk handledning

Jag är utbildad Pedagogista och har arbetat med Pedagogisk handledning i personalgrupper samt varit delaktig i förändringsarbeten. Ni kan boka in mig i norrbotten för enskilda förskolor och för större områden i Göteborg och Kalmar. 

Pedagogisk handledning kan ske i grupp på er förskola utifrån processer som sker i barngruppens kreativa arbete, vid konflikter i personalgrupper, vid omstrukturering för att få en spegel och nya ögon. Det kan också vara så att en personalgrupp önskar hitta ett annat sätt att arbeta på eller få hjälp att se med andra glasögon det som sker. 

Jag har 30 år med mig som min lätta ryggsäck med kunskap och ideer utifrån Barnets perspektiv. Barn idag är inte desamma som för bara 10 år sen kan vi se som har arbetat länge med barngrupper. De nya barnen är högfrekventa och fungerar annorlunda om vi gör en jämförelse bakåt i tiden. VI kan behöva hitta nya sätt att bemöta dessa barn som så starkt vet vad de vill och har en stark kreativitet. Vi har också en större mångkulturell blandning i våra barngrupper och behöver hitta ett gemensamt språk där vi förstår varandra. 

Lek och skapande verksmamhet, byggande, rörelse och drama har sitt eget språk. Om vi tar hjälp av barnens inneboende resurser och skapar en miljö för möten kommer vi långt. Språk är så mycket mer än det talande och varje barn har sitt eget sätt att uttrycka den som den är. Min erfarenhet är att vi har svårare idag att skapa ett lugn i gruppen. Det kräver mer av oss att få till en fungerande barngrupp. 

Jag har möjlighet att komma in i barngruppen också under tid eller få del av processerna via videoinspelningar. Vi kan tillsammans skapa en arena av tillväxt i en tillitsfull relation mellan Pedagogista - Personal - Barn -  Miljön. Hör av dig för frågor

Vad är det som kan skapa förundran hos barnen? När de hittar det tillsammans med personalen har man vunnit något vädligt stort!

 

Maila för offert